Cuireann Gluaiseacht an Phobail i gcoinne gach beartas chun ollstát feidearálach a dhéanamh den Aontas Eorpach agus oibríonn sí chun cumhacht na saoránach, an daonlathas, agus an chóir shóisialta a chosaint agus a leathnú in Éirinn.


People's News - 6 Aibreán 2014

Tá an t-eagrán reatha de People's News, eagrán dar dáta an 6 Aibreán 2014, le fáil anseo (520 KB).

Is féidir teacht ar shean-eagráin den nuachtlitir anseo.


Bratach nua-dheartha don Aontas Eorpach


Bratach na déine san Eoraip.

Tá leagan úr de bhratach an Aontais Eorpaigh deartha ag Barbara Glynn, ealaíontóir Gaillimheach, mar shiombail den déine shíoraí atá á cur i bhfeidhm.


An bhratach úr ar foluain.


Easpa eolais agus muiníne léirithe i bpobalbhreith nua

D'ordaigh na EU Democrats, gluaiseacht pholaitiúil atá eagraithe ar fud an AE, pobalbhreith nua ó RedC ar son Ghluaiseacht an Phobail a léiríonn nach bhfuil a fhios ag muintir na hÉireann faoi athruithe móra i gcóras rialaithe an AE atá ar na bacáin, agus go bhfuil siad go láidir i gcoinne ualaí breise a chur ar cháin-íocóirí chun an euro a tharrtháil.

Tá achoimre ar thorthaí na pobalbhreithe le fáil i bhfoirm PDF anseo. Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Aontas baincéireachta

Cháin Gluaiseacht an Phobail an t-aontas baincéireachta atá beartaithe do limistéar an euro i bpreasráiteas dár data an 18 Nollaig 2013.


Prionta nua le Robert Ballagh

Tá prionta nua le Robert Ballagh, in eagrán atá teoranta do chúig chóip is fiche, le ceannach ó Ghluaiseacht an Phobail. Léiríonn an prionta go bhfuil ceann de na réaltaí ar bhratach an AE ina smionagar - mar atá, Éire!

Cosnaíonn an prionta (37 × 30 cm) €125 gan fhráma nó €150 le fráma. Úsáidfear an t-airgead go léir chun tacú lenár gcuid oibre. Glaoigh ar 087 2308330 chun cóip a ordú.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.