Cuireann Gluaiseacht an Phobail i gcoinne gach beartas chun ollstát feidearálach a dhéanamh den Aontas Eorpach agus oibríonn sí chun cumhacht na saoránach, an daonlathas, agus an chóir shóisialta a chosaint agus a leathnú in Éirinn.


People's News - 19 Deireadh Fómhair 2014

Tá an t-eagrán reatha de People's News, eagrán dar dáta an 19 Deireadh Fómhair 2014, le fáil anseo (986 KB).


Seoladh paimfléid ar an gconradh trádála

Míníonn paimfléad nua ó Ghluaiseacht an Phobail conas a dhéanfadh conradh trádála agus infheistíochta idir an AE agus SAM dochar don daonlathas, do chearta an lucht oibre, do chaighdeáin shóisialta, do chosaint na timpeallachta, do shábháilteacht an bhia, do rialú na gceimiceán nimhneach, don phríobháideachas digiteach, agus conas a scriosfadh sé geilleagar na dtíortha neamhfhorbartha.

Tá cóip (356 KB) den phaimfléad i bhfoirm PDF le fáil anseo.


Lucht an ardáin ag seoladh an phaimfléid

Seoaldh an paimfléad ag preasagallamh i mBaile Átha Cliath, an 5 Meán Fómhair. Tá achoimre ar a ndúirt na cainteoirí éagsúla ag an seoladh le fáil sa phreasráiteas anseo.

D'éisigh Gluaiseacht an Phobail bileog ina bhfuil scrúdú déanta ar an dochar a dhéanfadh an conradh don fhostaíocht. Is féidir cóip den bhileog a bhailiú anseo.


Baile Átha Cliath - 9 Bealtaine 2014

Thuas agus thíos: Baill de Ghluaiseacht an Phobail ag léirsiú os comhair oifigí Pharlaimint na hEorpa i mBaile Átha Cliath ar Lá na hEorpa i mbliana.

Gluaiseacht an Phobail
Léirsiú ar Lá na hEorpa
'Diúltaímis do Dhéine an Aontais Eorpaigh!'
Teacht le chéile ag Teach Laighean, Sráid Chill Dara
Siúl chuig Oifigí Pharlaimint na hEorpa, Sráid Theach Laighean
Beidh bratacha, t-léinte agus comharthaí le fáil ann.
Dé hAoine, 9 Bealtaine 2014, 1:00-2:00 p.m.


Bratach nua-dheartha don Aontas Eorpach


Bratach na déine san Eoraip.

Tá leagan úr de bhratach an Aontais Eorpaigh deartha ag Barbara Glynn, ealaíontóir Gaillimheach, mar shiombail den déine shíoraí atá á cur i bhfeidhm.


An bhratach úr ar foluain.


Easpa eolais agus muiníne léirithe i bpobalbhreith nua

D'ordaigh na EU Democrats, gluaiseacht pholaitiúil atá eagraithe ar fud an AE, pobalbhreith nua ó RedC ar son Ghluaiseacht an Phobail a léiríonn nach bhfuil a fhios ag muintir na hÉireann faoi athruithe móra i gcóras rialaithe an AE atá ar na bacáin, agus go bhfuil siad go láidir i gcoinne ualaí breise a chur ar cháin-íocóirí chun an euro a tharrtháil.

Tá achoimre ar thorthaí na pobalbhreithe le fáil i bhfoirm PDF anseo. Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le léamh anseo.


Aontas baincéireachta

Cháin Gluaiseacht an Phobail an t-aontas baincéireachta atá beartaithe do limistéar an euro i bpreasráiteas dár data an 18 Nollaig 2013.


Prionta nua le Robert Ballagh

Tá prionta nua le Robert Ballagh, in eagrán atá teoranta do chúig chóip is fiche, le ceannach ó Ghluaiseacht an Phobail. Léiríonn an prionta go bhfuil ceann de na réaltaí ar bhratach an AE ina smionagar - mar atá, Éire!

Cosnaíonn an prionta (37 × 30 cm) €125 gan fhráma nó €150 le fráma. Úsáidfear an t-airgead go léir chun tacú lenár gcuid oibre. Glaoigh ar 087 2308330 chun cóip a ordú.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.