Cuireann Gluaiseacht an Phobail i gcoinne gach beartas chun ollstát feidearálach a dhéanamh den Aontas Eorpach agus oibríonn sí chun cumhacht na saoránach, an daonlathas, agus an chóir shóisialta a chosaint agus a leathnú in Éirinn.


People's News - 22 Samhain 2015

Tá an t-eagrán reatha de People's News, eagrán dar dáta an 22 Samhain 2015, le fáil anseo (1.32 MB).


Baile Átha Cliath - 10 Deireadh Fómhair 2015


Cliceáil anseo chun mioneolas a fháil ar an ócáid thuas.


Baile Átha Cliath - 7 Meán Fómhair 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Scriostar an TTIP!
Gailearaí Naisiúnta na hÉireann,
ag doras Sciathán na Mílaoise, Sráid an Chláraigh, BÁC 2.
Dé Luain, 7 Meán Fómhair 2015, 12.00 p.m.
Beidh David O’Sullivan, ambasadóir an AE do na Stáit Aontaithe agus bolscaire ar son an TTIP ag labhairt ar:
'An caidreamh trasatlantach agus an TTIP'


Baile Átha Cliath - 15 Iúil 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
An deichiú babhta idirbheartaíochta faoin TTIP
Áras Pharlaimint na hEorpa
Sráid Dhásain, BÁC 2.
Dé Céadaoin, 15 Iúil 2015, 1.00 p.m.

Tá preasráiteas a d'eisigh Gluaiseacht an Phobail le fáil anseo.


Baile Átha Cliath - 29 Meitheamh 2015


Cuid den dream a ghlac páirt san agóid

Gluaiseacht an Phobail
Agóid
Tugaimis treoir do Sheán Kelly MEP vótáil i gcoinne an TTIP
Ceanncheathrú Fhine Gael
51 Sráid an Mhóta Uachtair, BÁC 2.
Dé Luain, 29 Meitheamh 2015, 1.00 p.m.
Beirigí libh bratacha agus póstaeir i gcoinne an TTIP!

Is ball de Choiste Trádála Idirnáisiúnta an AE é Sean Kelly agus beidh sé ag caitheamh vóta Dé Luain seo chugainn ar roinnt de na forálacha dochracha a bhaineann leis an TTIP. Ós rud é go dtugann sé tacaíocht láidir don chonradh, tá sé nach mór cinnte go vótalfaidh sé ar a shon: is é sin, in éadan leas mhuintir na hÉireann agus i bhfabhar leas na gcomhlachtaí móra.


Seoladh paimfléid ar an gconradh trádála

Míníonn paimfléad nua ó Ghluaiseacht an Phobail conas a dhéanfadh conradh trádála agus infheistíochta idir an AE agus SAM dochar don daonlathas, do chearta an lucht oibre, do chaighdeáin shóisialta, do chosaint na timpeallachta, do shábháilteacht an bhia, do rialú na gceimiceán nimhneach, don phríobháideachas digiteach, agus conas a scriosfadh sé geilleagar na dtíortha neamhfhorbartha.

Tá cóip (356 KB) den phaimfléad i bhfoirm PDF le fáil anseo.


Lucht an ardáin ag seoladh an phaimfléid

Seoaldh an paimfléad ag preasagallamh i mBaile Átha Cliath, an 5 Meán Fómhair. Tá achoimre ar a ndúirt na cainteoirí éagsúla ag an seoladh le fáil sa phreasráiteas anseo.

D'éisigh Gluaiseacht an Phobail bileog ina bhfuil scrúdú déanta ar an dochar a dhéanfadh an conradh don fhostaíocht. Is féidir cóip den bhileog a bhailiú anseo.


Prionta nua le Robert Ballagh

Tá prionta nua le Robert Ballagh, in eagrán atá teoranta do chúig chóip is fiche, le ceannach ó Ghluaiseacht an Phobail. Léiríonn an prionta go bhfuil ceann de na réaltaí ar bhratach an AE ina smionagar - mar atá, Éire!

Cosnaíonn an prionta (37 × 30 cm) €125 gan fhráma nó €150 le fráma. Úsáidfear an t-airgead go léir chun tacú lenár gcuid oibre. Glaoigh ar 087 2308330 chun cóip a ordú.


Ar son an fhlaithis, an daonlathais agus na córa sóisialta.